Nieuws

Omgevingsvergunning ingediend

Gepubliceerd op: 22 juli 2016

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is bij de gemeente ingediend. Het bouwplan past binnen het vigerende, onherroepelijk, bestemmingsplan Scheepvaartkwartier. De gemeente toetst op dit moment het bouwplan aan alle relevante criteria zoals brandtechnische eisen, parkeernormeringen, welstand, etc. Het is de verwachting dat in de loop van november 2016 de vergunning zal worden verleend. Ondertussen lopen er wel andere voorbereidingen. Omdat bouwen op zo’n binnenstedelijke locatie altijd tot overlast leidt vindt er op dit moment reeds overleg plaats met de gemeente over de bouwlogistiek en andere uitvoeringstechnische zaken met als doel de overlast tot een minimum te beperken. Daarnaast is er een bewuste keuze gemaakt voor een specifieke trillingsarme funderingstechniek waarbij de palen niet geslagen maar geboord worden.